Darujte nám 2%

Vašim rozhodnutím dáte šancu našim deťom na lepšie podmienky trénovania, zábavy, vystúpení, rodinných akcií, workshopov s profesionálmi trénermi rôznych štýlov, výletov a v neposlednom rade tematických tréningov...

 
1 cieľ: Profesionálna gymnastická plocha KOBERCE pre modernu gymanstiku 
2 cieľ: zabezpečenie rozmanitejších pomôcok pre výučbu krúžkovej činnosti
3 cieľ: viac vystúpení, workshopov, tématických tréningov, akcie aj cez víkendy a voľný čas - výlety, rodinné akcie 

DARUJTE 2% z DANÍ

2% pre Občianske združenie BelluGym

Občianske združenie BelluGym sa uchádza o vašu dôveru po prvý krát v roku 2023 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z Vašich daní, o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Vaše 2 % budú použité na správnu vec.

Vašim rozhodnutím dáte šancu Vašim deťom na lepšie podmienky trénovania, kde by sme radi dievčatám zabezpečili profesionálnu gymnastickú plochu pre moderné gymnastky a tak by si dievčatá vedeli vyskúšať oveľa viac vecí ako doposiaľ iba na klasickej podlahe v telocvični. Taktiež by sme im radi dokúpili aj chýbajúce odborné náčinie, ktoré skvalitní ich výučbu o nové možnosti sa niečo naučiť aj inou formou. Verím že by sa potešili aj pravidelným workshopom s profesionálnymi trénermi zo Slovenska a zahraničia, počas prázdnin a v čase voľna novým výletom a dobrodružstvám. Radi by sme vytvárali nové rodinné akcie pre Teambellugym v rámci spoznávania sa a zdravého pohybu športom , ktorý nás spája všetkých spolu.

čo darované 2 % z daní umožnia VÁM?

  • venovať konkrétne peniaze na rozvoj športových aktivít pre deti
  • v nasledujúcej sezóne uhradiť časť, prípadne aj celý ročný členský poplatok Vášho dieťaťa, z ktorého
    odpočítame polovicu z 2%, ktoré nám darujete nielen Vy, ale aj Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia
  • podrobnejšie informácie poskytne riaditeľka občianskeho združenia.

Občianske združenie BelluGym funguje už druhým rokom, jeho kvalitná výučba a spokojné deti hovoria asi za všetko.

Pohyb ťa chytí za srdce je našou hlavnou myšlienkou, ako všetkým deťom dožičiť športovať aj niečo čo je na Slovensku iba na profesionálnej úrovni a my to prinášame ako krúžkovú činnosť.
Viac informácií o činnosti OZ Bellugym sa dozviete na www.bellugym.sk.

Zároveň by sme sa chceli veľmi poďakovať všetkým našim priateľom, dobrovoľníkom, podporovateľom a sponzorom, za ich         ( nie len ) finančnú podporu, vďaka ktorej naše občianske združenie môžu kvalitne poskytovať krúžkovú činnosť pre detičky.

Ď A K U J E M E

 

Údaje  potrebné k poukázaniu 2% z dane:


názov organizácie : Občianske združenie BelluGym
právna forma: občianske združenie
sídlo: Zuzany Chalupovej 4004/14B, 851 07 Bratislava
IČO: 54849578
DIČ: 2121812539

bankové spojenie: ČSOB banka a.s.

IBAN: SK91 7500 0000 0040 3103 4586 BIC: CEKOSKBX

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivá:

1. ZAMESTNANEC – použije Vyhlasenie editovateľné PDF, predvyplnené tu:/ďakujeme/tlačivá-na-daňové-priznanie

Potvrdenie o zaplatení – editovateľné PDF , predvyplnené tu: /ďakujeme/tlačivá-na-daňové-priznanie

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

·         Daňové priznanie FO TYP A – /ďakujeme/tlačivá-na-daňové-priznanie

·         Daňové priznanie FO TYP B– /ďakujeme/tlačivá-na-daňové-priznanie

 

3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane  odpracovaním minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít 

 prikladá sa k VYHLÁSENIU al. DP fyzických osôb

·         POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie ( VZOR )

·         POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 4. PRÁVNICKÁ OSOBA

·         Daňové priznanie právnických osôb PDF tu: /ďakujeme/tlačivá-na-daňové-priznanie

·         Daňové priznanie právnických osôb – online

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

·         15.1.2024- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

·         15.2.2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

·         31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie –    v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

·         31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj          2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2025 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje             v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2%          v termíne na podanie daňového priznania.

·         30.4.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane                                  (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)