NOVY KRÚŽOK PRE CHLAPCOV V BELLUGYM

Otvorenie prihlasovania na nový krúžok pre chlapcov u nás v BelluGym.
Miesto: Leon Centrum Slnečnice
Krúžok: Športová gymnastická príprava a show dance pre chlapcov
Kedy: Štvrtok 16-17,00hod alebo 17-18,00hod
Pravidelnosť: 1krát do týždňa
Vek: 4-6 rokov a 7-10rokov
Začiatok: už od 08.09.2022
link: https://bellugym.sk/leon-centrum-slnecnice
registrácia na : https://bellugym.sk/%C4%8Dlensk%C3%BD-pr%C3%ADspevok-kr%C3%BA%C5%BEky
children-sport 1jpg