Vrátiť sa na blog
GALAPROGRAM

Galaprogram

,, V žiari reflektorov"
Srdečne Vás pozývame na ukončenie školského roka a zároveň aj kurzov s BelluGym. Radi by sme Vám ukázali čo sa Vaše šikovné detičky ( ZŠ Turnianska,
ZŠ Rusovce, ZŠ Felix, Leon Centrum Slnečnice ) naučili u nás za celý rok. Verím že budete mať umelecký zážitoka zároveň to bude pre Vás nezabudnuteľné. 
 

KDE: DOM KULTÚRY LÚKY

KEDY: 15.30 HOD

DÁTUM: 18.6.2023
Vianočne vystúpenie v BelluGym - ZŠ TURNIANSKA ( Vianočný bazár)

BELLUGYM VÁS POZÝVA NA
V I A N O Č N É V Y S T Ú P E N I E

Milí rodičia ,
pozývame Vás na Vianočné vystúpenie Vašich detí 20.12.2022 o 16,00 hod. na podujatí ZŠ TURNIANSKA - Vianočný bazár, kde by sme Vám radi ukázali čo sa Vaše detičky naučili u nás v BelluGym za obdobie 09-12/2022.

Kedy: 20.12.2022
Čas: 16-17,00 HOD. Prosím prísť minimálne 10 min vopred
Kde: ZŠ TURNIANSKA

Vianočne vystúpenie v BelluGym - LEON CENTRUM SLNEČNICE

BELLUGYM VÁS POZÝVA NA
V I A N O Č N É V Y S T Ú P E N I E

Milí rodičia ,
pozývame Vás na otvorenú hodinu Vašich detí 15.12.2022 o 17-18,00 hod. v Leon Centrum Slnečnice - sála 2, kde by sme Vám radi ukázali čo sa Vaše detičky naučili u nás v BelluGym za 09-12/2022.

Kedy:15.12.2022
Čas:17-18,00 HOD.
Kde: LEON CENTRUM SLNEČNIC