Denný letný gymnasticko-tanečný tábor 

Náš prvý ročník denných letných gymnasticko - tanečných táborov LETO 2023. Nezabudnuteľné zážitky, smiechu,detskej radosti, umenia, kreativity či pohybu tanca a modernej gymnastiky.

 

GALAPROGRAM
,, V žiari reflektorov"
18.6.2023
Dom Kultúry Lúky

⭐️⭐️⭐️Náš prvý ročník galaprogramu pre rodičov troch inak. Jedinečný zážitok pre naše dievčatá a nezabudnuteľný pre rodičov, súrodencov, rodinných príbuzných, partnerov, spolupracovníkov a zriadovaťeľov našich škol.⭐️⭐️⭐️
Touto cestou by som sa ja zakladateľka-trénerka Mgr. Lucia Belušková rada poďakovala všetkým zúčastneným za úzastnú prácu, zážitok bez ktorých by nebolo možné zorganizovať niečo tak veľkolepé. Jedno obrovské ĎAKUJEM

Malá ukážka našich videí v BelluGym

Nájdete u nás ukážky z hodín tréningov, vystúpení a zostrihov našich akcii a spoluprácí.

ZŠ TURNIANSKA a naše 1-2 trieda a 3-5 trieda

Moderná gymnastika - show dance and flexi girls

Dievčatá su veľmi zábavne a chcú sa stále učiť niečo nové pod mojim vedením ich ohybnosť, disciplína a koordinácia naberajú novým smerom čo som nesmierne rada, lebo ich úsmev na tvárach a radosť z tréningov hovorí za všetko.

ZŠ RUSOVCE

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava

Otvorenie novej krúžkovej činnosti modernej gymmastiky a show dance medzi dievčatami 1-5 ročníka s veľkym potenciálom a ktorého sa nesmierne teším na najbližšie spoločné mesiace 02-06/2023 pod vedením trénerky Lucky.