Moderná gymnastika

Moderná gymnastika je ladný, krásny umelecký ženský šport, ktorý spája prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie . S našimi gymnastkami budeme pracovať najprv na technike tela bez náčinia. Rozvíjajúc ich flexibilitu, zručnosť, správne držanie tela a ohybnosti. Tréningy obohatíme prácou s jednotlivými náčiniami ako je lopta, obruč, stuha, švihadlo a kužele na záver. Vďaka divadelnej tanečnej zložke sa naučia naše gymnastky prejavovať emócie a výraz prostredníctvom pohybu, ktorý je veľmi dôležitý pre ich emocionálny vývoj. U dievčat sa vďaka modernej gymnastike rozvíja aj ich zodpovednosť, sebadisciplína a sebaúcta. Hodiny sú sprevádzané hudbou, smiechom a radosťou z pohybu.
 
KOORDINÁCIA
FLEXIBILITA
LADNOSŤ 

Show dance

Show Dance je scénicky/výrazový tanec, ktorého hlavnou úlohou je stvárňovanie deja pomocou tanca a výrazu. Tanečníčky majú za úlohu priblížiť divákom myšlienku, emócie a samotný príbeh, ktorý sa rozhodol tanečne spracovať. Predstavuje pre deti skvelý spôsob, ako sa naučiť nielen tancovať, ale aj hrať, zabávať, či divadelne tému znázorňovať. Show Dance tanečníci počas tancovania využívajú aj rekvizity a prvky, ktoré dotvárajú scénu. Tým sa vďaka Show Dance tanečné číslo stáva pre oko diváka o to zaujímavejšie. Show Dance využíva množstvo tanečných štýlov a techník tanca, dokonca aj akrobacie. Podľa počtu tanečníkov pohybujúcich sa v súlade s hudbou poznáme sólové choreografie, duá, skupiny (3-7 tanečníkov) a formácie (8-24 tanečníkov).

 
kreativita
rôznorodosť
emócia

Flexi and show girls

Spojenie modernej gymnastiky a show dance tanca s prvkami modernej.  Tanečníčky majú za úlohu priblížiť divákom myšlienku, emócie a samotný príbeh, ktorý sa rozhodol tanečne spracovať.  . S našimi dievčatami budeme pracovať najprv na technike tela bez náčinia. Rozvíjajúc ich flexibilitu, zručnosť, správne držanie tela a ohybnosti.  Tanec využíva množstvo tanečných štýlov a techník tanca, dokonca aj akrobacie. Podľa počtu tanečníkov pohybujúcich sa v súlade s hudbou poznáme sólové choreografie, duá, skupiny (3-7 tanečníkov) a formácie (8-24 tanečníkov).

 
Ženskosť
štýl a pestrosť
jedinečnosť

Športová gymnastická príprava a show dance

Športová gymnastická príprava je správny základ do všetkých chlapčenských športov. Na hodine sa budeme snažiť, aby dostali komplexnú gymnasticko-atletickú prípravu. Deti naučíme správnu techniku prvkov, balansu, behu, skoku z miesta do diaľky a koordináciu všetkých pohybov. Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev. V neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby prirodzený a pravidelný pohyb bol súčasťou ich denného programu a robil im predovšetkým veľkú radosť, aby sa radi k nám vracali s úsmevom na tvári.  


 
sila
pevnosť
jemnosť